Home

Welkom op de nieuwe website van stichting Lezen Leven.

Instituut

{We zullen hen onze tekenen laten zien aan de horizonten en in henzelf, zodat het voor hen duidelijk wordt dat het de waarheid is. Is het dan niet genoeg voor jouw Heer dat Hij over alles Getuige is?}

Soera Fuṣṣilat, vers 53

Heb jij behoefte aan intellectuele verdieping met een groep gelijkgezinden binnen een islamitisch kader? Kijk jij graag eens over de grenzen van je eigen vakgebied en ontwikkel je je cultureel graag breder en dieper? Wil jij graag kennis maken met kunst en literatuur, geschiedenis, politiek en maatschappij en filosofie vanuit een islamitisch kader?

Schrijf je dan in voor het 3-jarige studieprogramma van het Lezen Leven Instituut!

Wat:               12 cursussen (4 p/j)

Wanneer:       Sept 2017 – Juni 2020

Waar:             R’dam – Den Haag e.o.

Kosten:          €250,- per cursusjaar

Je volgt 4 cursussen per studiejaar. 1 Cursus heeft een totale studiebelasting van 40 uur. Dit bestaat uit 2 uur fysieke aanwezigheid in de lesbijeenkomst per week (10 bijeenkomsten per blok), en 2 uur zelfstudie en lesvoorbereiding per week.

Het curriculum is opgebouwd langs 4 hoofdthema’s: persoonlijke, religieuze, algemene culturele en sociale/politieke vorming. Binnen deze hoofdthema’s volg je verschillende cursussen.

Persoonlijke Vorming

 • Logica en Kritisch Denken
 • 3 extracurriculaire studieweekenden op locatie met nadruk op persoonlijke ontwikkeling

Religieuze vorming

 • Islamitische Denkers uit Verleden en Heden
 • De Grens tussen Geloof en Ongeloof
 • Islamitische Theologie en Theodicee
 • Inleiding Wereldreligies

Algemene Culturele Vorming

 • Capita selecta Wereldliteratuur
 • Inleiding Kunstgeschiedenis
 • Inleiding Global History
 • Vrije leeslijst

Sociale en Politieke Vorming

 • Geschiedenis van het Sociale en Politieke Denken
 • Maatschappij en Politiek in Nederland en Europa
 • Een seculiere tijd?

Inschrijven

Geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact met ons op via instituut@lezenleven.nl. Dan vertellen we je meer over de inschrijfprocedure (deadline 31 juli). Ook voor aanvullende vragen en info kun je gerust contact opnemen.

Het curriculum

Wil je het volledige curriculum nog doornemen. Klik hier om het te downloaden.

Initiatiefnemers

 • Ramazan Güngören
 • İlhan Döne
 • Ergün Madak
 • Mehmet Erik
 • Muhammed Emin Akbaş
 • Pieter Coppens
 • Florian Theissen
 • Muhammed Emin Akbulut

Stichting Lezen Leven

Onze Missie:

Stichting LezenLeven wil door het vergaren en verkondigen van kennis en inzicht over de Islam een constructieve bijdrage leveren aan de mensheid.

Visie stichting Lezen Leven

Missie (ingrediënten):

 • Leren en laten leren (wieg tot graf)
 • Vanuit (basis) islamitische bronnen (islamitisch perspectief)
 • Lezen om als moslim te leven
 • Binnen de context van de Nederlandse maatschappij
 • Het verkrijgen en doorgeven van juiste islamitische kennis op een evenwichtige manier
 • Het imago van de Islam (en moslims?) in Nederland verbeteren
 • Hoe gaan we kennis overdragen? Publicaties, seminars, etc.
 • Bijdrage leveren aan de religieuze-intellectuele en sociaal-culturele ontwikkeling van

 


En hoe gaan we dit doen?

 • Vertalen Koran Inzicht krijgen en geven in de Islam Gekwalificeerde en bekwame medewerkers
 • Practice what you preach (voorleven) Workshops en seminars Publiceren Kennis vergaren en verspreiden over de Islam Constructieve bijdrage aan de mensheid
 • Kennis vergaren en verspreiden over de Islam

Contact

Stichting Lezen Leven
Van Duylstraat 90B
3026SL Rotterdam
Tel: +31 10 785 82 56
Email: info@lezenleven.nl

Rekeningnummer: 505191369
IBAN: NL88ABNA0505191369
BIC: ABNANL2A
Bank: ABN AMRO BANK NV