Assalamoe alaikum

ٱلسَّلَام عَلَيْكُمْ 

(‘Vrede zij met u’)

“Reciteer, in naam van jouw Heer Die heeft geschapen! Hij schiep de mens uit een bevruchte eicel. Reciteer! Jouw Heer is de meest Edelmoedige, Die [de mens] heeft onderwezen met de pen te schrijven, Die [de mens] heeft onderwezen wat hij niet wist.”

[al-ʿAlaq, 96: 1-5]

‘Stichting Lezen Leven wil door het vergaren
en verkondigen van kennis en inzicht over de
Islam een constructieve bijdrage leveren
aan de samenleving.’

Stichting lezen leven is een non-profit organisatie, die het initiatief heeft genomen om mensen bij elkaar te brengen. Samen kunnen we met Lezen Leven kennis en inzicht geven over de islam. Het is een stichting die een uitgangspunt heeft waarbij lezen als een cruciale aspect van het leven wordt gezien.

Wat is de Koran?

De Koran in boekvorm bevat de openbaring, de neerzending van het Woord van Allah aan Zijn boodschapper, de profeet Mohammed, de verbale en in de Arabische taal weergegeven introductie van een uitnodiging tot de islam: een rechtgeleide, spirituele boodschap aan de mensheid. Aan de hand van een leidraad vanuit het perspectief van structurele leiding krijgt de lezer of de luisteraar, de spreker of de toehoorder een wereldbeeld en een manier van denken en leven aangeboden welke hij tot een gids voor zijn eigen bestaan kan nemen.

Volg ons op Instagram en Facebook