Onze Missie:

Stichting LezenLeven wil door het vergaren en verkondigen van kennis en inzicht over de Islam een constructieve bijdrage leveren aan de mensheid.

Visie stichting Lezen Leven

Missie (ingrediënten):

 


En hoe gaan we dit doen?

Beleid Stichting Lezen Leven voor de komende 3 jaren 2021-2023

Bestuur:

Het dagelijks bestuur van Stichting Lezen Leven bestaat uit de volgende leden: Voorzitter E. Madak, penningmeester R. Gungoren, secretaris: I. Done

Huidige situatie:

In 2020 is de 2e editie van de Levende Koran gepubliceerd en tot en met heden zijn de promotie in volle gang. In januari en februari 2020 zijn er panels georganiseerd en is er begonnen met de 2 e lezingenreeks. Deze activiteiten werder georganiseerd om onze missie te bereiken

Door de pandemie zijn die activiteiten stilgelegd en vervolgens is er gefocusd op literatuur activiteiten zoals de nieuwe druk van de Levende Koran (boek) en de 2e deel van de Samenvatting van de Weg van de Strevers (boek).

Voor de toekomst zal er gewerkt worden aan de hervorming van het bestuur. Lezingenreeksen zal blijven georganiseerd worden, omdat bij de 1e en 2e lezingen voldoende animo was.

Doelstelling:

Om onze missie/visie te realiseren hebben we in de afgelopen jaren lezingenreeks en panels georganiseerd. Ivm corona is het onze doel in de komende 3 jaar, afhankelijk van de pandemie, in eerste instantie lezingenreeks digitaal te doen zoals Microsoft Teams. Daarbij willen we ook meten of we door over te stappen naar een digitale platform het organiseren en het bereiken van onze doelgroep makkelijker wordt of niet.

Strategie:

Elk voorjaar gaat het bestuur aan de slag om de lezingenreeks te organiseren voor in het najaar. Afhankelijk van de belangstelling gaat het bestuur ook panels organiseren. Afhankelijk van de voorraad van de Levende Koran, wordt de nieuwe edities gepubliceerd. Daarnaast worden ook nieuwe boeken/literatuur gepubliceerd.

Financiën:

De belangrijkste inkomsten zijn de verkoop van de boeken. Daarnaast krijgen we giften en donaties. Met deze gelden worden de kosten van lezingenreeks/panels, huur van de locaties en dergelijke gefinancierd.

Beloning:

Naast inzet bestuursleden wordt er gebruik gemaakt van vrijwilligers. Geen van deze personen ontvangen een vergoeding. Echter gastsprekers kunnen hun kosten declareren.