logo horizontaal lezen leven

De Levende Koran 3e Druk, Groot

17.00

Een Nederlandse vertaalversie met commentaar, met arabische tekst. De Levende Koran 3e Editie, Groot Formaat De vertaling van de Koran in de Nederlandse taal

Specificaties

Extra informatie

Gewicht 1110 g
Afmetingen 24.8 × 17.5 × 3.7 cm
ISBN

9789082945034

Auteurs

Ozcan Hidir, Fatih Okumus

Bewerkers

Kees Mousa Hoek, Kamile Altiok Kurt

Studieboek

Nee

Verschijningsdatum

Februari 2022

Omschrijving

De Levende Koran 3e Editie, Groot Formaat De vertaling van de Koran in de Nederlandse taal is een project waaran is gewerkt door een werkgroep op initiatief van twee docenten van Prof. Dr. Ozcan Hidir en Dr. Fatih Okumus, in de periode 2006-2013. Bij deze vertaling hadden wij de intentie om een toegankelijke, vooral leesbare, historische context biedende en in een zo modern, welluidend Nederlands gestelde vertaalversie van de Koran na te streven. We hebben deze vertaalversie “De Levende Koran” genoemd, om aan zowel moslims als niet-moslims in het Nederlandse taalgebied te laten zien dat de Koran een springlevende actuele boodschap verkondig Voorwoord Met een gevoel van tevredenheid kunnen we zeggen dat u de derde editie van De Levende Koran in handen hebt. Een teken dat er behoefte is aan een Nederlandse vertaalversie van dit niveau. Een teken van waardering voor het werk dat is verricht. Dit geeft ons de kracht om te blijven werken de vertaalversie verder te vervolmaken. Echter, volmaakt is het nooit; het blijft slechts een poging van een weergave van de oorspronkelijke tekst. In deze editie van De Levende Koran zijn de kanttekeningen van wijlen Kees Mousa Hoek (overleden op 4 januari 2021) opgenomen. Moge Allah hem belonen voor zijn enorme betrokkenheid en inzet voor het tot stand komen van De Levende Koran. Binnen ons vermogen hebben we getracht om een zo toegankelijk mogelijke vertaalversie te maken. Uiteraard zijn we ontvankelijk voor constructieve bijdragen. Hiervan zullen we gebruik maken in verdere uitgaven van deze vertaalversie. Tot slot spreken wij de hoop uit, dat De Levende Koran velen moge bereiken en hun tot overdenken moge inspireren. Amīn Stichting Lezen Leven Rotterdam, Januari 2022